Blue sec


Materiały konferencyjne o bardzo ważnych usługach.
Bezpieczeństwo danych, SOC, Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury IT, Badania socjotechniczne.
Warto wiedzieć więcej.