Volkswagen Poznań


Przygotowanie logotypów do Programów studenckich.